Sınıf Öğretmenliği Dersleri

MEF Okullarında akademik çalışmaların tamamı bilimsel temelli öğrenme modelleri, dünya literatüründe tanınmış alanında uzman kişilerin güncel yayınları ve eğitimleri takip edilerek tasarlanır, uygulanır ve değerlendirilir.

Okulumuzda öğrencilerimizin; araştıran, sorgulayan, merak eden, özgüveni yüksek, yaratıcı düşünen, ana dilinde yetkin, yabancı dil becerileri gelişmiş, ilgi ve yeteneklerinin farkında olan, problem çözen, sosyal-duygusal becerileri güçlü bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenir. Bu hedef doğrultusunda oluşturulan eğitim programımız akademik kadromuz tarafından düzenli olarak güncellenir.

Öğretmenlerimiz, öğrencinin hazır bulunuşluğuna, ilgisine ve öğrenme şekline göre öğrenme içeriğini, sürecini, ürününü veya öğrenme ortamını farklılaştırarak her bir öğrencinin öğrenme yolculuğunu bireyselleştirmiş olur. En temel anlamda farklılaşma, öğretmenin öğrenciler arasındaki farklılıklara yanıt vermek ve mümkün olan en iyi öğrenme deneyimini yaratmak için tek bir öğrenci veya küçük bir grup ile çalışarak öğretimini çeşitlendirmesidir.

Homeroom Teaching

At MEF Schools, all academic studies are designed, implemented, and evaluated by following science-based learning models, current publications, and the trainings of experts world-wide recognized.

Our school aims to raise our students as individuals who research, question, wonder, have high self-confidence, think creatively, are proficient in their mother tongue, have advanced foreign language skills, are aware of their interests and abilities, problem-solving, and have strong social-emotional skills. Our education program created in line with this goal is regularly updated by our academic staff.

Our teachers individualize each student’s learning journey by differentiating the learning content, process, product, or learning environment according to the student’s readiness, interest, and learning style. In the most basic sense, differentiation is when a teacher diversifies his/her teaching by working with a single student or a small group to respond to differences among students and create the best possible learning experience.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube