Plastik Sanatlar / Plastic Arts

Seramik: Gerçek anlamda seramiğin yapıldığı atölyemizde öğrencilerimiz günlük yaşamlarında gördükleri  veya hayal ettikleri bir şeyi elle tutulur hale yani soyuttan somuta dönüştürmektedirler. Bu çalışmaların aşamaları esnasında ortaya bir ürün çıkarılırken tüm estetik, teknik, fonksiyonellik açılardan en doğru değerlendirmelerin yapılarak, son derece zevkli işlerin oluşturulduğu bir çalışma gerçekleştirilmektedir.

Ceramics: In our workshop where ceramics are made in the real sense, our students transform something they see or imagine in their daily lives into something tangible, that is, from abstract to concrete. During the stages of these works, while creating a product, the most accurate evaluations are made in terms of aesthetics, technique, and functionality, and work is carried out in which extremely enjoyable works are created.

Karikatür: Karikatür sanatının kavramış, çizim yetenekleri gelişmiş, açık görüşlü, fikirlerini çizgi aracılığı ile kağıda aktarabilen, karikatür çizimi konusunda kendini yeterli hisseden öğrenciler yetiştirmektir. Bu etkinlik öğrencide  eleştirel düşünme becerisini geliştirip aynı zamanda problem çözme yeteneği de kazandırmayı amaçlar.

Cartoon & Illustration: This activity aims to educate students who understand the art of caricature, have developed drawing skills, are open-minded, can transfer their ideas to paper through lines, and feel competent in drawing caricatures. This activity aims to develop critical thinking skills and problem-solving skills in students.

Resim: Öğrencilerimizin Resim etkinliğinde, bu disipline ait tasarım ilkelerini tanımaları (Çizgi, form, renk, doku, espas), farklı malzeme ve teknikleri kullanarak çalışmalarında özgün ve yaratıcı kompozisyonlar oluşturmaları amaçlanır. Resim etkinliğinde sanatçıların eserlerinden yola çıkarak çizimlerini yaptıkları çalışmalar, atık materyal kullanılarak yapılan yüzey düzenleme çalışmaları, farklı boya teknikleri kullanımı ve el becerisini geliştirmeye yönelik etkinlik çalışmaları yapılmaktadır.

Painting: In the Painting activity, it is aimed for our students to recognize the design principles of this discipline (line, form, color, texture, space) and to create original and creative compositions in their works using different materials and techniques. In the painting activity, works based on the works of artists, surface arrangement works using waste materials, the use of different paint techniques, and activities aimed at developing hand skills are carried out.

Heykel: Öğrencilerimizin üç boyutlu çalışmalarla yaratıcılığa dayalı özgün ,sanatsal bir dil geliştirmeleri hedeflenir. Çamur, alçı, ytong, tel ve atık malzeme,v.b ile bireysel gelişim farklılıklarına bağlı olarak el-göz koordinasyonu ile küçük kas gelişimi desteklenir.Çocuklarımızın çalışmalarında kendini özgürce ifade ederek ortaya çıkaracakları ürünle gurur duymaları,öz güven duygularını pekiştirmek  öncelikli amacımızdır.Kendi tercihlerine göre yapacakları bireysel yada gurup çalışmalarında akran dayanışması önemli bir farkındalık yaratmaktadır.Atölye ortamında bulunan malzemeleri tanımak,kullanım tekniklerini öğrenmek atölye ortamı dışındaki yaşam becerilerine büyük katkı sağlayacaktır.

Sculpture: It is aimed for our students to develop an original, artistic language based on creativity with three-dimensional works. Hand-eye coordination and small muscle development are supported depending on individual development differences with mud, plaster, ytong, wire, waste materials, etc. Our primary goal is to make our children proud of the product they will create by expressing themselves freely in their work and to reinforce their feelings of self-confidence. Peer solidarity creates an important awareness in individual or group work that they will do according to their preferences. Getting to know the materials in the workshop environment and learning the techniques of use will contribute greatly to their life skills outside the workshop environment.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube