Kültür / Culture

Origami: Origami, Japon kâğıt katlama sanatıdır. Origami çalışmaları çocuklarda öğrenme yeteneğinin gelişimine ve onların yaratıcılık potansiyellerinin ortaya çıkmasına olumlu yönde etki eder. Çocuklar origami yaparken el ve parmak kasları ve buna paralel olarak da el-göz koordinasyonları gelişir.

İngilizce Drama: Öğrencilerin hedef dili kullanma becerisini geliştirerek dili kullanma sıklığını arttırır. Çocukların kelime hazineleri, fazla sözcük kullanımı, gramer bilgisi, renk, biçim, sayı gibi çeşitli kavramlara ait sözcüklerin kullanımıyla genişler. Kelimeler doğru ve yerinde kullanılarak sözlü anlatım gelişir. Drama etkinliklerinde rol almak, duygu ve hareketler yoluyla kelimeler arasında ilişki kurmak da kelime hazinesini geliştirir. Aynı zamanda kullanılan materyaller ve hazırlanan eğitim ortamları da çocuğun dil kullanım alanlarını ve kalitesini arttırır.

Origami: Origami is the Japanese art of paper folding. Origami activities have a positive effect on the development of learning ability in children and the emergence of their creativity potential. While practicing origami, children develop their hand and finger muscles and, in parallel, their hand-eye coordination.

English Drama: Improves students’ ability to use the target language and increases the frequency of language use. Children’s vocabulary expands through the use of more words, grammatical knowledge, and the use of words belonging to various concepts such as color, form, and number. Oral expression develops by using words correctly and appropriately. Taking part in drama activities and establishing relationships between words through emotions and actions also develop vocabulary. At the same time, the materials used and the educational environments prepared also increase the child’s language use and quality.

Fun with Indoor&Outdoor Games: Sınıf içi ve sınıf dışında oynanan çeşitli oyunlarla hedef dil becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Fun with Indoor & Outdoor Games: To contribute to the development of target language skills through various games played inside and outside the classroom.

PUNCH: Etkinlikte öğrencilerimiz küçük modeller ile başlayarak patchwork yöntemiyle battaniye oluştururlar. Öğrencilerin küçük kas becerilerini destekleyen ve yaratıcılıklarını geliştiren bir etkinliktir.

PUNCH: In this activity, students start with small models and create blankets using the patchwork method. It is an activity that supports students’ small motor skills and develops their creativity.

Küçük Aşçılar: Öğrencilerin basit ve sağlıklı yemekler yapmalarına fırsat yaratan, sağlıklı yaşam ve el becerilerini geliştiren bir etkinliktir.

Little Cooks: It is an activity that creates opportunities for students to make simple and healthy meals and develops healthy living and hand skills.

Moda Tasarımı (Keçe İle Dikiş): Öğrenciler kendi tişört, pantolon, ayakkabı, hırka gibi kıyafetlerini getirerek bu kıyafetlere baskı, boyama, kesme, boncukla süsleme yöntemleri kullanarak yeni tasarımlar oluştururlar.

Fashion Design (Sewing with Felt): Students bring their clothes such as t-shirts, pants, shoes, and cardigans, and create new designs using printing, dyeing, cutting, and beading methods.

Mandala: Öğrenciler mandala boyama sayfaları ile çalışıp, kendi mandalalarını yapma deneyimini yaşarlar. Mandala çalışmalarıyla duygularımızı yansıtmak, kendimizi ifade etmek, bütünlüğü görmek, farkındalığımızı ve konsantrasyonumuzu  arttırmak, sabırlı olmayı öğrenmek becerilerilerinin gelişimini destekler.

Mandala: Students work with mandala coloring pages and experience making their mandalas. Mandala work supports the development of skills such as reflecting our emotions, expressing ourselves, seeing wholeness, increasing our awareness and concentration, and learning to be patient.

Destination Imagination: Öğrencilerin, üretici ve yaratıcı yönlerini fark edebildikleri İngilizce etkinliktir. Yaratıcılık ve Proje Etkinliği’nde, öğrencilerin proje oluşturmada değişik yollar deneyebilmesi, farklı bakış açılarına sahip olabilmesi, sosyal ve düşünsel becerilerinin gelişmesi hedeflenmiştir. Düşünme ve el becerilerini geliştirmek, kullanılan malzemeleri, farklı projeler ile tekrar günlük hayata kazandırmak, yaşadığımız ortamı daha da kullanılır ve sağlıklı hale getirmek, bu kulübün amaçları ve çalışmaları arasında yer alır.

Destination Imagination: This is an English activity where students can realize their productive and creative sides. The Creativity and Project Activity aims to enable students to try different ways of creating projects, to have different perspectives, and to develop their social and intellectual skills. The aims and activities of this club include developing thinking and manual skills, bringing the materials used back into daily life with different projects, and making the environment we live in more usable and healthy.

Comic Book: Öğrencilerin, üretici ve yaratıcı yönlerini fark edebildikleri İngilizce etkinliktir. Designing a Comic Book Etkinliği’nde, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerine odaklanarak okuma ve yazma becerilerinin gelişmesi hedeflenmiştir. Bu etkinlikte öğrencilerin kendi karakterlerini ve olay örgülerini oluşturmaları, hedef dilde öğrenilen kelimeleri pekiştirmeleri ve bunları görsellerle desteklemeleri etkinliğin hedefleri arasında yer alır.

Comic Book: This is an English activity where students can realize their productive and creative sides. The Designing a Comic Book activity aims to develop students’ reading and writing skills by focusing on their creative thinking skills. In this activity, students create their characters and plots, reinforce vocabulary learned in the target language, and support them with visuals.

Pyssla: Pyssla, küçük renkli plastik halkaların birleştirilmesi ile öğrencilerin hayal gücü ve yaratıcılıklarını kullanarak eğlenceli ürünler yapmasına olanak sağlayan bir etkinliktir.

Pyssla: Pyssla is an activity that allows students to use their imagination and creativity to make fun products by combining small colored plastic rings.

Lego Tasarım: Öğrencilerin hayal güçlerini kullanarak lego parçalarında üç boyutlu tasarımlar oluşturmalarına, el – göz koordinasyon, sorun çözme ve düşünme becerilerinin gelişimini destekleyen bir etkinliktir.

Lego Design: This is an activity that helps students use their imagination to create three-dimensional designs with Lego pieces and supports the development of hand-eye coordination, problem-solving solving, and thinking skills.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube