Beden Eğitimi ve Oyun

MEF Okullarında “Beden Eğitimi ve Oyun” dersinin amacı, öğrencilerin oyun ve fiziki etkinlikler yolu ile hayatları boyunca kullanacakları temel hareketler, aktif ve sağlıklı hayat becerileri, kavramları ve stratejileri ile birlikte bunlarla ilişkili hayat becerilerini ve değerleri geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarını sağlamaktır. Dayanıklılık, çabukluk, esneklik, hareketlilik, koordinasyon, kuvvet ve ritim öğrencilere kazandırılması hedeflenen temel becerilerdir.

Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek, kültürümüze ve başka kültürlere ait geleneksel oyunları tanıma ve oynama, bayram, kutlama ve törenlere isteyerek katılma, iletişim, iş birliği, adil oyun (fair play), sosyal sorumluluk, liderlik, doğaya duyarlılık gibi tutum ve becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan etkinlikler tasarlanarak dersin programı desteklenmiştir.

Öğrenciler, öğrenci velileri ve MEF çalışanları okul yönetimince yapılan planlama ile spor tesislerimizden yararlanabilirler.

3 ve 4. sınıf öğrencilerimizin katılımıyla her yıl yapılan okul takımı seçmeleriyle okul takımlarımız belirlenir. Branşlara göre  İl, ilçe ve Türkiye Şampiyonalarına katılım sağlayarak öğrencilerimizin sporcu kimliklerini küçük yaşlarda oluşturmaları hedeflenir.

Okul Takımlarımız

  • Basketbol
  • Voleybol
  • Spor Tırmanışı
  • Cimnastik
  • Geleneksel Çocuk Oyunları (Yakan Top/Mendil Kapmaca)

Yüzme Derslerimiz

Öğrencilerimizin kas ve iskelet sistemi ve motorik becerilerinin gelişmesi  için okulumuz yüzme havuzundan etkin olarak yararlanmaları amaçlanır.

Eğitim-öğretim dönemi boyunca havuz derslerimiz beden eğitimi dersleri kapsamında  her kademede 8 ders olarak yapılır.

Belirlenen tarihlerde öğrencilerimiz 2 ders saati boyunca  sorumlu beden eğitimi öğretmeni ve yüzme antrenörümüz eşliğinde okul havuzunda yüzme derslerini yaparlar.

Physical Education and Games

The aim of the “Physical Education and Games” course at MEF Schools is to prepare students for the next level of education by developing basic movements, active and healthy life skills, concepts and strategies, as well as related life skills and values that they will use throughout their lives through games and physical activities. Endurance, quickness, flexibility, mobility, coordination, strength, and rhythm are the basic skills aimed to be acquired by students.

The curriculum is supported by designing activities that aim to develop attitudes and skills such as being healthy and improving physical fitness, recognizing and playing traditional games of our culture and other cultures, willingly participating in holidays, celebrations, and ceremonies, communication, cooperation, fair play, social responsibility, leadership, and sensitivity to nature.

 Students, parents of students, and MEF employees can benefit from our sports facilities with the planning made by the school administration.

With the participation of 3rd and 4th grade students, our school teams are determined with the school team auditions held every year. By participating in provincial, district, and Turkish Championships according to the branches, it is aimed for our students to form their athlete identities at an early age.

School Teams

  • Basketball
  • Volleyball
  • Climbing
  • Gymnastics
  • Traditional Children’s Games (Dodgeball/Handkerchief Grabbing)

Swimming Lessons

It is aimed for our students to make effective use of our school swimming pool to develop their musculoskeletal system and motor skills.

During the academic year, our pool lessons are held as 8 lessons at each level within the scope of physical education lessons.

On the specified dates, our students have swimming lessons in the school pool for 2 class hours in the company of the responsible physical education teacher and our swimming coach.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube