Hakkımızda

MEF İlkokulu, değişen-gelişen şartları ve çağın gerekliliklerini göz önüne alarak geleceğimizin mimarı olacak öğrencilerimizi; Atatürk ilkeleri ile demokratik ve laik cumhuriyete sahip çıkan, insan haklarına saygılı ve çevreye duyarlı, kültürel ve kişisel farklılıklara hoşgörülü, dünya çapında bilgiye ulaşabilecek becerilerle donatılmış olarak eğitmeyi ve yetiştirmeyi kendine ilke edinmiştir.

Eğitim hayat boyu devam eden bir süreçtir. Kendi öğrenme sorumluluklarını alabilen, vicdanlı ve adaletli; entellektüel birikime, toplumsal sorumluluğa ve küresel bilince sahip birer dünya vatandaşı yetiştirmek en önemli hedefimizdir.

Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını bilerek ve eğitim-öğretim süreçlerinde doğru hedefler belirleyerek; potansiyellerini ortaya çıkarmak, yaşadıkları dünya ve kendilerine ilişkin farkındalıklarını artırarak; duyarlı, empati kurabilen, saygılı, araştıran ve sorgulayan bireyler yetiştirmek en önemli hedeflerimizdendir.

Öğrencilerimizin ulusal ve uluslar arası platformlarda başarılı bireyler olabilmeleri için akademik olarak güçlü, kültürel zenginliklere sahip, sosyal becerilerin gelişimini destekleyen bütünleşik bir müfredat programı uygulanmaktayız.

Güvenli bir öğrenme ortamı ve mutlu bir çocukluk dönemi gelecek yaşantımızın temelini oluşturur. Bu bakış açısıyla MEF Okulları olarak “Aldığı Eğitimin İzlerini Yaşam Boyu Taşıyacak” öğrenciler yetiştiririz.

İYİ Kİ MEF’LİYİZ!!!!

“Okulumuzun işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için okul politikalarımıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.”

About Us

MEF Primary School has adopted the principle of educating and raising our students, who will be the architects of our future, by taking into account the changing and developing conditions and the requirements of the age; Atatürk’s principles and the democratic and secular republic, respectful of human rights and sensitive to the environment, tolerant of cultural and personal differences, equipped with the skills to access world-class knowledge.

Education is a lifelong process. Our most important goal is to raise world citizens who can take responsibility for their learning, who are conscientious and just, and who have intellectual knowledge, social responsibility, and global awareness.

Knowing the individual differences of our students and setting the right goals in the education and training processes; revealing their potential, increasing their awareness of the world they live in and themselves; raising individuals who are sensitive, empathetic, respectful, researching, and questioning is one of our most important goals.

For our students to become successful individuals on national and international platforms, we implement an integrated curriculum program that is academically strong, culturally rich, and supports the development of social skills.

A safe learning environment and a happy childhood form the foundation of our future lives. With this perspective, as MEF Schools, we raise students who “will carry the traces of the education they receive throughout their lives”.

GLAD WE ARE FROM MEF!!!!

“For detailed information about the functioning of our school, you can access our school policies from the links below.”

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube