Hakkımızda

MEF İlkokulu Ulus Kampüsü, eğitim felsefesini Tam Öğrenme Modeli ile kavram, bilgi, beceri, tutum, davranış elementleri üzerine kurmuştur.

Buna bağlı olarak 1 ve 4. sınıflarda öğrenci merkezli eğitime işlerlik kazandıran “Sorgulamaya Dayalı Eğitim” yapılmaktadır. Sorgulama programına temel teşkil eden ünite planları, o şubede derse giren bütün öğretmenler tarafından ortak olarak hazırlanır.

Eğitimde Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Birimi rehberliğinde öğrencilerin ihtiyaçlarına ve derslerin kazanımlarına yönelik yapılan planlarla öğrencilerin araştırmaları, tartışmaları, çözmeleri, öneri sunmaları, günlük yaşantıyla bağlantı kurmaları, sunmaları ve arkadaşlarına öğretmeleri amaçlanmaktadır.

Öğrenciler yalnızca nota dayalı ölçme araçları ile değerlendirilmezler. Derslerde aynı zamanda oldukça zengin, notsuz – alternatif ölçme ve değerlendirme araçları da kullanılır. Rubrik (öğrenci ve öğretmenler tarafından ortak olarak belirlenen kriterler çizelgesi) çalışmalarıyla, öğrencinin olumlu davranışlara ve öğrenmenin önemine ilişkin farkındalık düzeyinin artması ve kendisini daha yakından tanıması sağlanır.

Öğrencinin çalışma alışkanlığı, tutum, davranış, beceri gelişimi ve derslerdeki başarısı, her ders için ayrıntılı olarak ayrı ayrı ele alınır. 1. ve 3. Çeyrek dönem sonunda Gelişim ve Davranış Karnesi ile veliler bilgilendirilir. Gelişim ve Davranış Karnesi, öğrencilerin kişisel gelişimlerini, çalışma alışkanlıklarını ve derslerdeki başarılarını ayrıntılı olarak gösteren notsuz bir karnedir. Her dersin açılımı ayrıntılı olarak yapılmıştır.

4. sınıfta öğrenci başarısını değerlendirmek amacıyla bir veya daha fazla üniteyi kapsayacak şekilde izleme ve erişi sınavları uygulanır. Düzenli aralıklarla öğrencilere Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından deneme sınavları uygulanır.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube