Bilişim Teknolojileri

MEF Okulları  araştıran, sorgulayan, üreten, problem çözebilen, iletişimi kuvvetli, teknolojiyi ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilen ve geliştirebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaçla, öğrencilerimize her sınıf seviyesinde farklı beceriler kazandırmak için çalışmalar yapılmaktadır. MEF İlkokulunda öğrencilerimizin sahip olmasını hedeflediğimiz beceriler şu şekilde özetlenebilir:

 • Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilir.

 • Herhangi bir resim/grafik programını kullanarak çizimler yapabilir, hazır resimleri biçimlendirebilir.

 • Herhangi bir tasarım programında ihtiyacı doğrultusunda broşür, davetiye, takvim vs. çalışmalar hazırlayabilir.

 • Bilgisayar ve çevre birimlerini, bilgisayarın içerisinde bulunan parçaları tanıyabilir. Bilgisayarda oluşan ufak çaplı problemleri belirleyebilir.

 • İnternet kavramını bilir ve internet üzerinde güvenli bir şekilde araştırma yapar. Araştırma yaparken dikkat etmesi gereken kuralların farkındadır.

 • Dijital Vatandaşlık kuralları çerçevesinde hareket eder.

 • Kodlamayı küçük yaşlarından itibaren blog programlama siteleri ve robotik uygulamaları ile bütüncül bir yapıyla öğrenir.

 • Öğrendiği kodlama bilgisini çeşitli robotlar üzerinde deneyimleyerek robotiğin çalışma prensibini anlayabilir.

 • 3D tasarım, lego robotik, maker gibi aldığı etkinliler ile problem çözme becerileri kazanırken aynı zamanda basit mühendislik becerilerini kazanır.

Bilişim Teknolojileri etkinliklerinde öğrencilerimiz ilgi alanlarına göre yönlendirilir. Küçük yaş grubumuz eğitsel oyunlarla çalışırken büyük sınıflar Photoshop, 3 Boyutlu Tasarım, Scratch, Maker, Programlamaya Giriş gibi değişik alanlarda çalışma yaparlar.

Ayrıca öğrencilerimiz, Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Bölümü’nün desteği ile diğer derslerde öğrenmiş oldukları konuları pekiştirmek veya yeni bilgiler öğrenmek için  laboratuvarlarımızda eğitim yazılımları ile çalışırlar, araştırma yaparlar.

Bilişim Teknolojileri derslerinde işlenen konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

1. SINIF

 • BİLGİSAYARA GİRİŞ

 • İŞLETİM SİSTEMLERİ

 • İNTERNET VE İLETİŞİM

 • KELİME İŞLEM PROGRAMLARI

 • KODLAMAYA GİRİŞ

2. SINIF

 • BİLGİSAYARA GİRİŞ

 • İŞLETİM SİSTEMLERİ

 • İNTERNET VE İLETİŞİM

 • KELİME İŞLEM PROGRAMLARI

 • SUNUM PROGRAMLARI

 • KODLAMAYA GİRİŞ

3. SINIF

 • BİLGİSAYARA GİRİŞ

 • İŞLETİM SİSTEMLERİ

 • İNTERNET VE İLETİŞİM

 • KELİME İŞLEM PROGRAMLARI

 • SUNUM PROGRAMLARI

 • KODLAMAYA GİRİŞ

4. SINIF

 • BİLGİSAYARA GİRİŞ

 • İŞLETİM SİSTEMLERİ

 • İNTERNET VE İLETİŞİM

 • KELİME İŞLEM PROGRAMLARI

 • SUNUM PROGRAMLARI

 • KODLAMAYA GİRİŞ

Information Technologies

MEF Schools aim to raise individuals who research, question, produce, problem solve, have strong communication skills, use and develop technology in line with their needs. To this end, we work to provide our students with different skills at each grade level. The skills we aim for our students at MEF Primary School can be summarized as follows:

 • They can use Microsoft Office programs at a good level.
 • They can make drawings and format ready-made pictures using any drawing/graphics program.
 • They can prepare brochures, invitations, calendars, etc. according to their needs in any design program.
 • They can recognize the computer and peripherals, the parts inside the computer. Identify minor problems that occur on the computer.
 • They know the concept of the internet and can do research safely on the internet. Is aware of the rules to be considered while doing research.
 • They act within the framework of Digital Citizenship rules.
 • They learn coding in a holistic structure with blog programming sites and robotics applications from an early age.
 • They can understand the working principle of robotics by experiencing the coding knowledge they have learned on various robots.
 • While gaining problem-solving skills with activities such as 3D design, lego robotics, and maker, they also gain simple engineering skills.

In Information Technologies activities, our students are guided according to their interests. While our younger age group works with educational games, older classes work in different areas such as Photoshop, 3D Design, Scratch, Maker, and Introduction to Programming.

In addition, with the support of the Department of Information and Educational Technologies, our students work with educational software and conduct research in our laboratories to reinforce the subjects they have learned in other courses or to learn new information.

The topics covered in Information Technologies courses are as follows:

GRADE 1

INTRODUCTION TO COMPUTER

OPERATING SYSTEMS

INTERNET AND COMMUNICATION

WORD PROCESSING PROGRAMS

INTRODUCTION TO CODING

GRADE 2

ACCESS TO COMPUTER

OPERATING SYSTEMS

INTERNET AND COMMUNICATION

WORD PROCESSING PROGRAMS

PRESENTATION PROGRAMS

INTRODUCTION TO CODING

GRADE 3

ACCESS TO COMPUTER

OPERATING SYSTEMS

INTERNET AND COMMUNICATION

WORD PROCESSING PROGRAMS

PRESENTATION PROGRAMS

INTRODUCTION TO CODING

GRADE 4

COMPUTER LOGIN

OPERATING SYSTEMS

INTERNET AND COMMUNICATION

WORD PROCESSING PROGRAMS

PRESENTATION PROGRAMS

INTRODUCTION TO CODING

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube