Yaratıcı Drama

Drama, sosyal değişim ihtiyacını ifade etmek, evrensel bir temayı iletmek, bilgileri, fikirleri ve duyguları yeniden yaratmak ve yorumlamanın, problem çözmede yaratıcılığı teşvik etmenin en eğlenceli yoludur. Öğrencinin sosyal ve duygusal gelişimine katkı sağlar.

Drama; rol, karakter ve ilişkiler, durum, ses, hareket, mekan ve zaman, dil ve metinler, sembol ve metafor, ruh hali ve atmosfer, seyirci ve dramatik gerilim olarak sıralanan drama öğeleriyle oluşturulur ve şekillendirilir. Çocuk oyunlarından ve benzer etkinliklerden yola çıkarak, katılımcıların bir önder tarafından hayal etmeye ve tecrübelerinin üstünde düşünmeye yönlendirildiği, eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği “oyunsu” süreçlerde anlamlandırılması ve canlandırılmasıdır.

Dramanın merkezinde iletişim vardır. Tüm sanatlar gibi, drama da öğrencilerin başkalarıyla yeni yollarla iletişim kurmalarına olanak tanır.

Drama derslerinde; eğitici ve eğlenceli oyunlar oynayarak, çocukların özgün bir şekilde kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyacak dramatik egzersizler yapmaktayız.

Creative Drama

Drama is the most fun way to express the need for social change,  communicate a universal theme, recreate and interpret information, ideas, and emotions, and encourage creativity in problem-solving.  It contributes to the social and emotional development of the student.

Drama is created and shaped by drama elements such as role, character and relationships, situation, voice, movement, space and time, language and texts, symbol and metaphor, mood and atmosphere, audience, and dramatic tension. Based on children’s games and similar activities, the participants are guided by a leader to imagine and reflect on their experiences, through the reorganization of old cognitive patterns and through “playful” processes in which observations, experiences, emotions, and experiences are reviewed.

Communication is at the center of drama. Like all the arts, drama allows students to communicate with others in new ways.

In drama classes, we play educational and entertaining games and do dramatic exercises that will allow children to express themselves originally.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube