Matematik

Bölüm Çalışmalarının Genel Amacı
Toplumsal değişim ve buna bağlı olarak gelişimin hız kazandığı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatımızı yakından etkilediği çağımızda, başta teknoloji alanındaki gelişmeler olmak üzere hayatımızda yaşanan bu değişimlerin ortaya çıkardığı yeni problemlerin çözümü için; matematiğe değer veren, matematiksel düşünme gücü gelişmiş, matematiği modelleyebilen, problem çözmede kullanabilen bireyler yetiştirmek istiyoruz. Bu nedenle öğrencilerimizin matematiksel yeteneklerini geliştirmeyi, eleştirel düşünebilmelerini, teknolojiyi değişik alanlarda kullanabilmelerini, problem ve grafikleri analiz etmelerini öğrendikleri matematik bilgi ve matematiksel becerilerini günlük yaşamlarına transfer edebilmelerini ve farklı disiplinlerde kullanabilmelerini sağlamak temel amacımızdır.

Matematik Bölümü olarak öğrencilerimizin

 • Matematikle uğraşmaktan zevk alan,
 • Matematikte özgüven duyabilen,
 • Bir problemi çözerken sabırlı olma becerisi geliştiren,
 • Matematikle ilgili konuları tartışabilen,
 • Gerçek hayatta matematiğin öneminin farkında olabilen.
 • Matematik kültürünü hayatına uygulayabilen,
 • Matematiğin bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkıda bulunduğunu düşünen,
 • Matematiğin kişinin yaratıcılığını ve estetik anlayışını geliştirdiğine inanan,
 • Matematiğin, mantıksal kararlar vermeye katkıda bulunduğuna inanan,
 • Matematiğin, zihinsel gelişime olumlu etkisi olduğunu düşünen bireyler olarak mezun olmaları hedeflenir.

Ders Sırasında Öğrencinin Dikkat Edeceği Noktalar

Öğrencilerimizden ders sırasında, tüm materyallerini (defter, kitap, ders fasikülü vb.) eksiksiz olarak yanlarında bulundurmalarını, dikkatle dersleri dinleyip not tutmalarını, derse odaklanarak aktif katılım sağlamalarını bekliyoruz. Yapılan matematik dersinden verim alabilmeleri için evde düzenli çalışmalarını ve aldıkları notları gözden geçirerek, yani günlük tekrar yaparak derse hazırlıklı gelmelerini, kendilerine verilen sorumlulukları zamanında yerine getirmelerini ve konuları pekiştirmeye yönelik soru çözmelerini öneriyor ancak bu şekilde başarılarını arttırabileceklerine inanıyoruz.

Anlatılan konuya ait anlaşılamayan kazanımların, yapılamayn ödevlerin mutlaka sorgulanmasının kalıcı öğrenme için son derece önemli olduğunu hatırlatırız. Matematik dersinin değerlendirilmesinde öğrencilere her iki yarıyılda da 2 erişi sınavı uygulayacak ve 2 performans notu vereceğiz.

Performans notları verilirken; öğrenci davranış takip formu (derse geç kalma ve derse devam + ders içi araç gereçleri yanında bulundurma + dersi dinleme ve katılım + derste not tutmak + ders ortamına uygun davranmak) ödevler- izleme/tarama ve performans görevlerinin değerlendirmeleri zümre öğretmenleri tarafından belirlenen oranlarda dikkate alınacağı için öğrencilerimize bu kriterlere uygun çalışmalar yapmalarını öneriyoruz.

Bölümün Derslerine Çalışırken İzlenebilecek Yöntemler

Matematik dersi, öğrencilerin en zorlandığı derslerden biridir. Uluslararası ve ulusal sınav sonuçları bu durumu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Matematiğe önyargı ile yaklaşan ve yapamayacağına inanan öğrenciler çok çalışsalar bile matematiği anlayamadıkları hissine kapılıp stres yapmaktadırlar. Bunun sonucu olarak da anlamadığına inanıp çalışmayı bırakırlar. Öğrencilerimize yapabileceklerine inanarak çalışmaya başlamalarını ve yapamadıkları sorular ile anlayamadıkları kazanımları öğretmenleri ve sınıf arkadaşları ile paylaşmalarını öneriyor bu şekilde destek alarak sorunu aşabileceklerine inanıyoruz.

Matematiksel kavramları öğrenirken kavramların birbiri ile olan benzerlik ve farklılıklarının ele alınması , soru çözümlerinde farklı koşullarda sonucun nasıl değişeceğinin düşünülmesi kalıcı ve anlamlı öğrenmeyi sağlayacaktır. Bazı öğrencilerimizin konuya ait temel kazanımları öğrenmeden soru çözmeye başlamaları ve soru çözerek konu öğrenebilecekleri düşüncesinde olmaları zorlanmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle öncelikle konuya ait temel kavramların tam öğrenilmesi, işlem becerilerinin geliştirilmesi ve sık tekrar yapılmasının önemini vurgulamak istiyoruz.

Öğrencilerimize anlayamadıkları konular ve yapamadıkları ödevler için her hafta planlı olarak yapılan etüt ve ek çalışmalara katılmalarını öneriyor ve böylelikle akademik gelişimlerini arttıracaklarına inanıyoruz.

Bölümde Gerçekleştirilen Faaliyetler

 • Uluslararası ASMA Sınavları,
 • URFODU Bilim Temelleri Yarışması,
 • Kanguru Matematik Sınavı,
 • CEMC Uluslararası Matematik Yarışması,
 • İstanbul Bilim Olimpiyatları,

Gezi ve Etkinlikler

 • Şirince Matematik Köyü Gezi-Gözlem Etkinliği (Matematik ve Fen Bilimleri Bölümleri Eşgüdüm Çalışması)
 • CERN-PARİS Bilim-Kültür Gezi Gözlem Etkinliği (Matematik ve Fen Bilimleri Bölümleri Eşgüdüm Çalışması)
 • İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi Gezi Gözlem Etkinliği (Matematik-Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Eşgüdüm Çalışması)
 • 14 Mart Pi Günü-Sanat ve Matematik İlişkisi (Matematik ve Plastik Sanatlar Bölümleri Eşgüdüm Çalışması)
 • MEF Bilim Bülteni (Matematik-Fen Bilimleri Eşgüdüm Çalışması) 

Kulüpler

 • Matematik Proje Kulübü
 • Matematik Olimpiyat Kulübü
 • Akıl Oyunları Kulübü
 • Destination-Imagination Kulübü

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube