Yabancı Dil Eğitimi

1.Sınıflar İngilizce Öğretim Programı

İngilizce 1. sınıf öğretim programımız ‘CEFR’ (Common European Framework of Reference for Languages) – ‘Ortak Çerçeve Program A1 Dil Betimleyicisi’, ‘GSE’ (Global Scale of English) A1 Dil Betimleyicisi kazanımları ve alt kazanımları doğrultusunda yürütülmektedir.

1. dönem öncelikle 4 temel dil becerisinden ‘Listening’ (Dinleme), ‘Spoken Interaction’ (Karşılıklı Konuşma) ve ‘Spoken Production’ (Konuşma) becerilerinin geliştirilmesine ağırlık verilmektedir. Öğrencilerimizin ana dilde okur-yazar olmalarının ardından hedef dilde 2. dönem disiplinler üstü temalar üzerinden konuşma ve dinleme becerileri okuma ve yazma programıyla desteklenir. İlkokul 1. sınıflarımızda hedef dil okuma-yazma programımız ‘Whole-word Approach’ kelimenin tamamının öğretilmesi üzerine metinlerde geçen sık kullanılan kelimelerin öğretilmesi ilkeleri doğrultusunda yürütülür.

 Hedef dil etkinlikleri tasarlanırken “PYP- Primary Years Program” temaları ve kavramsal ve sorgulama tabanlı öğrenme ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin evrensel, büyük fikri çalışarak öğrenme tecrübelerini farklı durumlara aktarabilmelerine ve günlük yaşam bağlantısı kurmalarına imkan sunacak çalışmalara yer verilir.

Okuma- yazma programımız sorgulama programımız ile örtüşen anadili İngilizce olan çocuklar için hazırlanmış orijinal okuma kitapları ve dijital kütüphane üzerinden yürütülür. Sorgulama programı “Farklılaştırılmış Öğrenme” ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin ilgi alanları ve hedef dil yetkinlikleri dikkate alınarak tasarlanan öğrenme deneyimleri tasarlamamıza da olanak sunar.

2.Sınıflar İngilizce Öğretim Programı

İngilizce 2. sınıf öğretim programımız ‘CEFR’ (Common European Framework of Reference for Languages) – ‘Ortak Çerçeve Program A1 Dil Betimleyicisi’ ve ‘GSE’ (Global Scale of English) A1 Dil Betimleyicisi kazanımları ve alt kazanımları doğrultusunda tasarlanan öğrenme deneyimleri üzerinden yürütülmektedir.

Hedef dil etkinlikleri tasarlanırken “PYP- Primary Years Program” temaları ve kavramsal ve sorgulama tabanlı öğrenme ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin evrensel, büyük fikri çalışarak öğrenme tecrübelerini farklı durumlara aktarabilmelerine ve günlük yaşam bağlantısı kurmalarına imkan sunacak çalışmalara yer verilir.

Öğretim programında öğrencilerin hedef dil aracılığıyla çeşitli konularda bilgi sahibi olması hedeflenirken, ana dil öğrenme modelinde olduğu gibi dil edinimi amaçlanmaktadır. İngilizce öğretim programımız 4 temel dil becerisine ‘Listening’(Dinleme), ‘Spoken Interaction’(Karşılıklı Konuşma), ‘Spoken –Production’(Konuşma), ‘Reading’(Okuma), ‘Writing’(Yazma) eşit ağırlık verilerek yürütülmektedir.

Öğrencilerin hedef dilde bağımsız okuma alışkanlığı edinmesi ve bu alışkanlığı hayatlarına entegre etmeleri için ‘Communicative Approach’ (İletişimsel Yaklaşım) metodu ve ‘Differentiated Instruction’(Farklılaştırılmış Öğrenme) ilkeleri doğrultusunda öğrenme deneyimleri tasarlanmaktadır. Programımızda öğrencilerimize zengin dil girdisi sunan farklı yazın türünde edebi metinler ve tema içerikleri ile örtüşen anadili İngilizce olan çocuklar için yazılmış orijinal okuma kitapları ve dijital kütüphaneden de faydalanılmaktadır.

Yazma programımız ise öğrencilerimizin “Yazma Portfolyoları” üzerinden hedef dilde farklı yazın türleri özellikleri üzerine örnekler içermektedir.

İngilizce öğretim programımız, öğrencilerimizi ‘Cambridge English Language Assessment  YLE Cambridge English Starters’ uluslararası sınavına hazırlar. Öğrencilerin dil gelişimleri, süreç odaklı çalışmalar ile de değerlendirilir.

3.Sınıflar İngilizce Öğretim Programı

İngilizce 2. sınıf öğretim programımız ‘CEFR’ (Common European Framework of Reference for Languages) – ‘Ortak Çerçeve Program A1 Dil Betimleyicisi’ ve ‘GSE’ (Global Scale of English) A1 Dil Betimleyicisi kazanımları ve alt kazanımları doğrultusunda tasarlanan öğrenme deneyimleri üzerinden yürütülmektedir.

Hedef dil etkinlikleri tasarlanırken “PYP- Primary Years Program” temaları ve kavramsal ve sorgulama tabanlı öğrenme ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin evrensel, büyük fikri çalışarak öğrenme tecrübelerini farklı durumlara aktarabilmelerine ve günlük yaşam bağlantısı kurmalarına imkan sunacak çalışmalara yer verilir.

Öğretim programında öğrencilerin hedef dil aracılığıyla çeşitli konularda bilgi sahibi olması hedeflenirken, ana dil öğrenme modelinde olduğu gibi dil edinimi amaçlanmaktadır. İngilizce öğretim programımız 4 temel dil becerisine ‘Listening’(Dinleme), ‘Spoken Interaction’(Karşılıklı Konuşma), ‘Spoken –Production’(Konuşma), ‘Reading’(Okuma), ‘Writing’(Yazma) eşit ağırlık verilerek yürütülmektedir.

Öğrencilerin hedef dilde bağımsız okuma alışkanlığı edinmesi ve bu alışkanlığı hayatlarına entegre etmeleri için ‘Communicative Approach’ (İletişimsel Yaklaşım) metodu ve ‘Differentiated Instruction’(Farklılaştırılmış Öğrenme) ilkeleri doğrultusunda öğrenme deneyimleri tasarlanmaktadır. Programımızda öğrencilerimize zengin dil girdisi sunan farklı yazın türünde edebi metinler ve tema içerikleri ile örtüşen anadili İngilizce olan çocuklar için yazılmış orijinal okuma kitapları ve dijital kütüphaneden de faydalanılmaktadır.

Yazma programımız ise öğrencilerimizin “Yazma Portfolyoları” üzerinden hedef dilde farklı yazın türleri özellikleri üzerine örnekler içermektedir.

İngilizce öğretim programımız, öğrencilerimizi ‘Cambridge English Language Assessment  YLE Cambridge English Starters’ uluslararası sınavına hazırlar. Öğrencilerin dil gelişimleri, süreç odaklı çalışmalar ile de değerlendirilir.

4.Sınıflar İngilizce Öğretim Programı

İngilizce 4. sınıf öğretim programımız ‘CEFR’ (Common European Framework of Reference for Languages)- ‘Ortak Çerçeve Program A2 Dil Betimleyicisi’ ve ‘GSE’ (Global Scale of English) A2 Dil Betimleyicisi kazanımları ve alt kazanımları doğrultusunda yürütülmektedir.

Ders tasarımlarında “PYP-Primary Years Program” temaları ve kavramsal ve sorgulama tabanlı öğrenme ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin evrensel, büyük fikri çalışarak öğrenme tecrübelerini farklı durumlara aktarabilmelerine ve günlük yaşam bağlantısı kurmalarına imkan sunacak çalışmalara yer verilir.

Temalar  ile örtüşen okuma kitapları ve antoloji seçkileri üzerinden özellikle ‘Communicative Approach’   (İletişimsel Yaklaşım Metodu) ve ‘Differentiated Instruction’ (Farklılaştırılmış Öğrenme) ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yürütülür. Antoloji seçkileri öğrencilerimize sunduğu farklı yazın türünde edebi metinler ile öğrenciye zengin dil girdisi sağlamaktadır. Öğretim programı, hedef dilde öğrencilerin özellikle konuşma ve yazma becerilerinde kendilerini doğru ve akıcı ifade etmelerine imkan sunacak öğrenme deneyimleri içermektedir.

İngilizce derslerinin zevkli geçmesini sağlayacak çeşitli dil oyunları, aktiviteler, şarkılar, el-işi çalışmaları, canlandırma, ikili çalışmalar, grup ve istasyon çalışmaları yapılmaktadır. Teknoloji entegrasyonu bağlamında farklı 2.0 web tabanlı uygulamalar ile öğrencilerin ders içeriklerini daha kolay içselleştirmeleri amaçlanmaktadır.

Günümüz öğrenci profilinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış dijital kütüphane ders içeriklerine okuma- yazma programı hedefleri doğrultusunda entegre edilmiştir. Özellikle ana dili İngilizce olan öğrenciler için hazırlanmış dijital kütüphane İngilizce’yi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrenci profilinin dil gelişimine katkı sağlamakta ve bu program ile aynı zamanda öğrencilerin bağımsız okuma alışkanlığı edinmesi ve bu alışkanlığı hayatlarına entegre etmeleri amaçlanmaktadır.

Yazma programımız ise öğrencilerimizin “Yazma Portfolyoları” üzerinden hedef dilde farklı yazın türlerinin öğretildiği çalışmalar içermektedir. Özellikle “Process Writing”(Süreç Odaklı Yazma) ilkeleri doğrultusunda öğrenciler yazım sürecini, hikayeleri ve kurgu olmayan metinlerin özelliklerini inceleme fırsatı bulurlar.

İngilizce müfredat programımız, öğrencilerimizi Cambridge English Language Assessment (A2 Dil Seviyesinde Cambridge English Flyers) uluslararası sınavına hazırlar. Öğrencilerin dil gelişimleri, süreç odaklı ve sonuç odaklı çalışmalar ile de değerlendirilir.

2. Yabancı Dil Programımız

MEF İlkokulunda çok dilliliği destekleyen ve birer dünya vatandaşı yetiştirmeyi hedefleyen bir anlayışla birden fazla modern dil öğretimi gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilere tercihleri doğrultusunda 3. sınıftan itibaren İngilizce dil eğitimlerinin yanı sıra; Almanca, Fransızca, İspanyolca dilleri dört temel dil becerisinin birbirini tamamladığı bütüncül bir eğitim programı kapsamında sunulur.

Almanca, Fransızca, İspanyolca derslerinde ana hedefimiz, öğrencilerimizin öğrendikleri hedef dili hayat boyu kullanabilecekleri yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin temelini oluşturmak, ileriki eğitim hayatları boyunca sürecek olan dil öğrenme serüvenlerinde farkındalık yaratmaktır.

Öğrencilerimiz kendilerini iki farklı dilde ifade etme becerisi kazanırken, farklı kültürleri tanıma ve içselleştirme fırsatı bulur, dilin doğal akışında kalarak öğrenme süreçlerini drama, şarkı, oyun ve çeşitli yarışmalarla deneyimleyerek kalıcı hale getirirler.

MEF Okullarında aldıkları yabancı dil eğitimleri sonucunda, öğrencilerimiz, uluslararası geçerliliği olan sınavlara yönlendirilmekte ve geldikleri dil seviyesinin somut göstergesi olan sertifikalarıyla okulumuzdan mezun olmaktadırlar.

Foreign Languages Education

Grade 1 English Language Syllabus

Our first grade English syllabus is carried out in line with the ‘CEFR’ (Common European Framework of Reference for Languages) – ‘Common European Framework A1 Language Descriptor’, ‘GSE’ (Global Scale of English) A1 Language Descriptor language skills and their sub-skills.

In the first semester, the emphasis is primarily on the development of the  ‘Listening’ and ‘Speaking’ skills. After our students become literate in their mother tongue, their speaking and listening skills are supported by the reading and writing program in the target language through transdisciplinary themes in the second semester. Our target language reading and writing program is carried out in line with the ‘Whole-word Approach’ principles of teaching frequently used words in texts on teaching the whole word.

While designing target language activities, we ensure that the learning engagements are in line with the themes of the “PYP- Primary Years Program” and the principles of conceptual and inquiry-based learning, and will enable students to transfer their learning experiences to different situations by making daily life connections while studying the universal, big idea.

Our reading and writing program is carried out through authentic reading books prepared for native English-speaking children and the digital library, which overlap with our inquiry program. The inquiry program also allows us to design learning experiences in line with the principles of “Differentiated Learning”, taking into account students’ interests and target language competencies.

Grade 2 English Language Syllabus

Our second grade English language syllabus is based on learning experiences designed in line with the ‘CEFR’ (Common European Framework of Reference for Languages)- ‘Common European Framework  A1 Language Descriptor’ and ‘GSE’ (Global Scale of English) A1 Language Descriptor language skills and their sub-skills.

While designing target language activities,we ensure that the learning engagements are in line with the themes of the “PYP- Primary Years Program” and the principles of conceptual and inquiry-based learning, and will enable students to transfer their learning experiences to different situations by making daily life connections while studying the universal, big idea.

While the syllabus aims to provide students with knowledge and skills in various subjects through the target language, language acquisition is aimed as in the mother tongue acquisition model.

Our English language syllabus is carried out by giving equal weight to the four language skills ‘Listening’, ‘Spoken Interaction’, ‘Spoken Production’, ‘Reading’, and ‘Writing’.

In order for students to acquire the habit of independent reading in the target language and to integrate this habit into their lives, learning experiences are designed in line with the ‘Communicative Approach’ method and ‘Differentiated Instruction’ principles.

Our program also makes use of a digital library and authentic reading books written for native English speakers, which provide rich language input for our students and overlap with literary texts and themes in various genres of literature.

Our writing program includes examples of the characteristics of different genres of literature in the target language through our students’  “Writing Portfolios”.

Our English language syllabus prepares our students for the ‘Cambridge English Language Assessment YLE Cambridge English Starters international exam. Students’ language development is also evaluated through formative assessment tools.

Grade 3 English Language Syllabus

Our third grade English syllabus is based on learning experiences designed in line with the ‘CEFR’ (Common European Framework of Reference for Languages)- ‘Common European Framework A1 Language Descriptor’ and ‘GSE’ (Global Scale of English) A1 Language Descriptor language skills and their sub-skills.

While designing target language activities,we ensure that the learning engagements are in line with the themes of the “PYP- Primary Years Program” and the principles of conceptual and inquiry-based learning,and will enable students to transfer their learning experiences to different situations by making daily life connections while studying the universal, big idea.

 Our syllabus is based on an anthology, and this gives equal weight to four language skills, which are ‘Listening’, ‘Spoken Interaction’, ‘Spoken Production’, ‘Reading’, and ‘Writing’.

Various language games, songs, arts and crafts activities, drama, pair and group work, and station activities through Web 2.0 applications make English lessons enjoyable and are indispensable elements of the program that contribute to students taking their learning responsibilities.

 In line with the principles of “Differentiated   Instruction-Differentiated Learning” in course designs, course contents are differentiated according to students’ interests and language competencies, and students’ language acquisition/learning processes are supported.

Our Reading and Writing program is based on authentic reading books written for native English speakers in a digital library. Digital libraries designed especially for native English speakers contribute to the language development of Turkish student profile learning English as a foreign language by providing rich language input. This program also aims to help students acquire the habit of independent reading and integrate this habit into their lives.

Our writing program includes samples in which different types of literary texts are taught in the target language through our students’ ‘Writing Portfolios’. Especially in line with the principles of ‘Process Writing’, students have the opportunity to examine the writing process and the characteristics of stories and non-fiction texts.

Our English syllabus prepares our students for the “Cambridge English Language Assessment – Cambridge English Movers at A1 Level” international exam. Students’ language development is also evaluated through different formative assessment tools.

Grade 4 English Language Syllabus

Our fourth grade English syllabus is carried out in line with the ‘CEFR’ (Common European Framework of Reference for Languages) – ‘Common European Framework A2 Language Descriptor’ and ‘GSE’ (Global Scale of English) A2 Language Descriptor language skills and their sub-skills.

In line with the themes of the “PYP- Primary Years Program” and the principles of conceptual and inquiry-based learning, lesson designs include learning engagements that will enable students to transfer their learning experiences to different situations and make daily life connections by studying the universal, big idea.

We use reading books and anthology selections that coincide with the themes in line with the principles of the ‘Communicative Approach’ and ‘Differentiated Instruction’. Anthology selections provide rich language input to the students with literary texts of different genres. The syllabus includes learning experiences that will enable students to express themselves accurately and fluently in the target language, especially in speaking and writing skills.

There are a variety of language games, songs, arts and crafts activities, role-playing, pair and group work, and station activities to ensure that English lessons are enjoyable. In the context of technology integration, different 2.0 web-based applications aim to help students easily internalize the course content.

A digital library designed in line with the needs of today’s student profile is integrated into the course content in line with the objectives of the literacy program. The digital library, specially designed for students whose mother tongue is English, contributes to the language development of Turkish student profile who learn English as a foreign language; this program also aims for students to acquire the habit of independent reading and integrate this habit into their lives.

Our writing program includes samples in which different types of literary texts are taught in the target language through our students’ “Writing Portfolios”. In particular, in line with the principles of the “Process Writing” approach, students have the opportunity to examine the creative writing process through stories, and the characteristics of non-fiction texts.

Our English language syllabus prepares our students for the “Cambridge English Language Assessment – Cambridge English Flyers at A2 Level” international exam. Students’ language development is also assessed through formative and summative assessment tools.

Our Second Foreign Language Program

MEF Primary School teaches multiple modern languages with an approach that supports multilingualism and aims to raise world citizens.

In addition to English language education, German, French, and Spanish are offered to students as part of a holistic education program in which the four basic language skills complement each other.

Our main goal in German, French, and Spanish lessons is to create the basis of written and oral communication skills so that our students can use the target language they have learned throughout their lives, and to create awareness in their language learning adventure that will continue throughout their future education life.

While our students gain the ability to express themselves in two different languages, they have the opportunity to get to know and internalize different cultures and make their learning process permanent by staying in the natural flow of the language and experiencing it through drama, songs, games, and various competitions.

As a result of the foreign language education they receive at MEF Schools, our students are directed to internationally recognized exams and graduate from our school with certificates that are concrete indicators of their language level.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube