Fen Bilimleri

MEF İlkokulu’nda Fen bilimleri eğitiminin amacı, öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmelerini sağlamaktır. Fen ve Teknoloji okuryazarlığını, çevrede olan olayları anlayabilme ve bilimsel yolla açıklayabilme, hayatta karşılaşılan problemleri bilimsel yaklaşımla çözebilme, bilimsel gelişmeleri takip etme ve anlayabilme olarak açıklayabiliriz. Öğrencilerimizin, Fen ve Teknoloji okuryazarı olarak yetişebilmeleri için çok yönlü bir eğitim gerçekleştirmekteyiz.

Öğrencilerimizin Fen ve Teknoloji Eğitimi dersini işlerken ünite kazanımlarını edinmelerinin yanı sıra bilimsel süreç becerilerini de geliştirmekteyiz. Bilimsel süreç becerileri; gözlem, ölçme, tahmin, çıkarım yapma, değişkenleri belirleme, verileri toplama ve düzenleme, veri yorumlama ve modellemedir. Bu bilimsel süreç becerileri, ancak öğrenciler kendileri uyguladıklarında gelişmektedir. Bu nedenle Fen ve Teknoloji Eğitimi dersi programlarını, birden çok duyuya hitap edecek biçimde, laboratuvarda grup çalışmaları, bireysel çalışmalar ve deneylerle yürütmekteyiz.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube