Müzik ve Sahne Sanatları

Müzik Öğretiminde Temel Yaklaşımımız
“Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat müziktir… Eğer söz konusu olan hayat, insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz. Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir.”

(M.Kemal ATATÜRK)

Atatürk gerek toplumsal yaşamda gerekse bireyin iç dünyasında müziğin ne kadar yaşamsal değer taşıdığını bu sözleriyle dile getirmiştir.

MEF Okulları Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü olarak bu bilinçle, müziği ve sahne sanatlarını yaşama katmak, öğrencilerimizin toplumsallaşma sürecinde etkin bir araç durumuna getirmek, sanatsal ve estetik beğeni düzeylerini geliştirmek ve evrensel değerlere sahip olmalarını sağlamak üzere, olabildiğince işlevsel kılmaktır.

 

Amacımız

 • Öğrencilerimizin müziğe yönelik olumlu tutum sergilemelerini, müziği sevmelerini ve yaşamlarına katmalarını sağlamak.
 • Ulusal Marşımızı doğru ve güzel söylemelerini sağlamak.
 • İlgi ve yeteneklerine göre bir enstrüman çalmalarını; kendi seslerini sevmelerini ve kullanmalarını sağlamak.
 • Müzik temel kavramlarını tanımalarını sağlamak.
 • Müziksel işitme ve ritim duygularını geliştirmek.
 • Bireysel ve toplu olarak bağımsız iş yapabilme alışkanlığını (solo-koro etkinliklerle) geliştirmek.
 • Estetik beğeni düzeylerini geliştirmek, iyi bir dinleyici olmalarını sağlamak.
 • Yerel, ulusal ve evrensel müzik kültürünü, bestecileri ve eserlerini tanımalarını sağlamak.

Etkinliklerimizden Örnekler

 • Ulusal Bayramlar, önemli gün ve haftalarda solo, koro ve müzik topluluklarımızla, bale, modern dans, halk dansları, ritim gurubu ve drama etkinlikleri yaparak yer almak.
 • Okul içi, il düzeyi, ulusal ve uluslararası alanda yarışmalara ve festivallere katılım sağlamak.
 • Yılda iki kez, tüm alanlarda yapılan çalışmaların sergilendiği konser ve gösteri programları düzenlemek.

MEF İlkokulunda müzik öğretiminin temel dayanağı

 • Öğrenci merkezli uygulama çalışmaları yapmak ve bunları sergilemek.
 • Müzik yoluyla öğrencinin kendini ifade edebilmesi, bireysel ve toplu iş yapabilme becerisi kazandırmak.
 • İlgi ve isteklerine göre öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek.
 • Bağımsız olarak bir eseri dinleyebilmek -izleyip- yorumlayabilmek. Eser hakkında duygu ve düşüncelerini ifade edebilmek.
 • Hayal gücünün ve bağımsız olarak müzikal anlamda yaratıcılıklarını geliştirmek.

Sanatsal alanda ve yapılan çalışmalarda şu değerlendirme ölçeklerini kullanıyoruz:
A: İlgi, istek, çaba, derse katılım düzeyi,
B: Ders araç-gereçlerini kullanma,
C: Nota bilgisi, iç duyuş, ritimsel algı,
D: Etkinliklere katılım, söyleme, çalma, teorik bilgilenme düzeyi,
E: Besteci, eser ve çalgı bilgisi,
F: Zamanı yönetme becerisi.

Müzik Dersi Uygulamalarımız
Öğrencilerimiz 1., 2. ve 3. Sınıf düzeyinde müzik genel kültürü ve temel müzik bilgilerinden oluşan programla müzik eğitimi alırlar. Bu eğitimi geliştirmek ve ortaokulda uzmanlaşacağı müzik dalını belirlemek amacıyla 4. Sınıfta branş eğitimine başlarlar. Öğrenciler her yıl yapılan kulak taramaları ve 3. Sınıfın ikinci döneminde yapılan ayrıntılı branş tanıtımları sonucunda kendi yetenekleri doğrultusunda, Koro, Keman, Gitar, Perküsyon ve Müzik Teknolojileri branşlarına yönlendirilirler. Her dönem sonunda yeniden değerlendirmeye alınarak eğitim aldıkları branşta sunum yaparlar. Öğrencilerimizin enstrüman gelişim süreçleri her dönem sonunda değerlendirilerek, başarı gösteren öğrenciler bir sonraki sınıfta enstrümanına daha ileri seviyeli bir eğitim planlamasıyla farklılaşmış eğitim alarak devam ederler.

Bölüm kapsamındaki etkinliklerimiz:

Bölümümüz şu alanlarda etkinlik çalışmaları yapmaktadır:

 • Çoksesli Koro,
 • Yaylı Orkestra,
 • Orff Orkestrası,
 • Klasik Gitar,
 • Beden Perküsyonu
 • Ukulele,
 • Yaratıcı Müzik Teknolojileri
 • Modern Dans,
 • Tap Dans,
 • Latin Dansları,
 • Bale,
 • Tiyatro Kulübü,

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube