Türkçe

MEF İlkokulu’nda Türkçe Eğitiminin Amacı

  • Türkçeyi doğru ve etkili kullanan,
  • Kendini ifade eden, iletişim kuran, iş birliği yapan, girişimci ve sorun çözen,
  • Bilimsel düşünen, anlayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, sorgulayan, yorumlayan,
  • Haklarını ve sorumluluklarını bilen, çevresiyle uyumlu,
  • Okumaktan ve öğrenmekten zevk alan,
  • Bilgi teknolojilerini kullanan, üreten ve geleceğe yön veren bireyler yetiştirmektir.

MEF İlkokulunda öğrenciye “düşünerek sorgulayarak” okuma alışkanlığı kazandırılması da Türkçe eğitiminin önemli amaçlarından biridir. Yaratıcı yazma çalışmalarında öğrencinin anlatma yeteneğiyle birlikte düş gücünü geliştirmesi, duyuşsal davranışlar kazanması amaçlanır. 1. sınıftan 4. sınıf sonuna kadar, öğrencinin zihinsel süreçlerini dikkate alan ve bütünlük gösteren bir Türkçe eğitimi uygulanmaktadır. Böyle bir eğitim, kuşkusuz öğrencinin daha sonraki eğitim hayatında ona büyük bir destek sağlayacaktır.

Yapılandırıcı yaklaşım, çoklu zeka, bireysel farklılıklara dayalı eğitim ve öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlamaktayız.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube